Sašo Furlan: Politična ekonomija finančnih derivatov

Eden izmed najpomembnejših trendov, ki so spremljali silovit vzpon finančnega sektorja v zadnjih tridesetih letih, je izjemna rast trgov izvedenih vrednostnih papirjev oziroma finančnih derivatov. Ti so v prevladujočem akademskem in medijskem diskurzu slavljeni zaradi svoje fleksibilnosti, ki korporacijam omogoča neskončne možnosti inovacij pri upravljanju tveganih investicijskih strategij, medtem ko jih njihovi nasprotniki obravnavajo kot destruktivne in ezoterične finančne inštrumente, ki služijo zgolj iracionalni špekulaciji. Kolikor prva stran nereflektirano opeva blagodejne učinke finančnih derivatov z omejenega vidika posameznega podjetja, druga stran pa v rasti finančnih derivatov vidi zgolj disfunkcionalnosti in anomalije, nobena izmed njiju ni sposobna ponuditi ustreznega teoretskega izhodišča, iz katerega bi bilo mogoče analizirati sistemske makro-ekonomske vzroke in družbene ter politične konsekvence vse večjega globalnega trga finančnih derivatov. Namen predavanja bo zato umestiti fenomen rastoče uporabe izvedenih finančnih inštrumentov v zgodovinski politično-ekonomski kontekst sprememb mednarodne monetarne politike v zadnjih tridesetih letih in analizirati širše družbene in politične posledice funkcioniranja trgov finančnih derivatov. S te perspektive bomo skušali pojasniti, kakšno vlogo igrajo finančni derivati pri intenzifikaciji razrednega boja kapitala v neoliberalnem kapitalizmu.

Sašo Furlan je dodiplomski študent politologije na Fakulteti za družbene vede in član programskega odbora Delavsko-punkerske univerze.

Comments are closed.