Bralni seminar – Marxov Kapital

Bralni seminar – Marxov Kapital

Kljub pretencioznemu naslovu seminarja, ki implicira obravnavo izjemno kompleksnega in prek 2000 strani obsegajočega spisa s področja kritike politične ekonomije, ki vrh tega po Marxovih lastnih besedah ne more biti splošno razumljiv, je namen bralnega seminarja razmeroma skromen. Udeležence in udeleženke želi na sistematičen in razumljiv način seznaniti z osnovnimi teoretskimi koncepti, ki jih Marx razvije v vseh treh knjigah Kapitala. Do razumevanja najpomembnejšega spisa kritike politične ekonomije sicer ne vodi nobena bližnjica, po kateri bi se mogli ogniti poglobljenemu branju celote; kot v spremni besedi k francoskemu prevodu Kapitala pravi Marx: »Nobena velika cesta ne vodi k znanosti in samo tisti smejo upati, da bodo dosegli nje svetle vrhove, ki se ne boje truda, plezati po njenih strmih skalah.« A bralni seminar lahko vendarle služi kot uvod v branje Kapitala in pripomore k lažjemu razumevanju tega.

V seminarju se bomo najprej posvetili osnovnim značilnostim blaga in blagovne forme, ki jih Marx obravnava v I. knjigi Kapitala, nato bomo prešli k obravnavi cirkulacije blaga in proizvodnje (presežne) vrednosti v procesu produkcije, na tej podlagi pa bomo lahko mislili proces akumulacije kapitala. V nadaljevanju se bomo posvetili malce podrobnejši obravnavi procesa cirkulacije in realizacije vrednosti in presežne vrednosti na trgu ter enostavne in razširjene reprodukcije kapitala, s čimer se Marx ukvarja v II. knjigi Kapitala. Proti koncu bomo obravnavali proces spreminjanja presežne vrednosti v profit in mere presežne vrednosti v profitno mero ter zlasti zakon tendenčnega padanja profitne mere, ki ga Marx razvije v III. knjigi Kapitala. Če nam bo čas to dopuščal, bomo v sklepnem delu seminarja poskusili iz zakona o tendenčnem padanju profitne mere deducirati nekatere implikacije za teorijo kapitalističnih kriz in se posvetiti vprašanju, kako nam ta lahko pomaga pri razumevanju zdajšnje svetovne gospodarske in finančne krize.

Osnovna literatura bo v manjši meri sestavljena iz nekaterih poglavij Kapitala in v večji meri iz sekundarne literature, ki z različnih gledišč obravnava, obnavlja ali pojasnjuje ta spis.

Seminar bo vsako drugo sredo ob 20.00 v knjižnici Mirovnega inštituta (Metelkova 6). Mentor bo Sašo Furlan. Uvodno srečanje bo v sredo, 28. novembra 2012. Edini pogoj za udeležbo je prebrana literatura. Ob prvem obisku prosimo, da mentorju sporočite svoj e-naslov, ki bo dodan na seznam prejemnikov literature, ki jo boste obiskovalci seminarja prejemali sproti v e-formatu. Prijave zbiramo na: dpu@mail.mirovni-institut.si

Predvidena literatura:

Fine, Ben in Saad-Filho Alfredo: Marx’s Capital, Pluto Press, London, 2010.
Foley, Duncan: Understanding Capital: Marx’s Economic Theory, Harvard University Press, Cambridge, 1986.
Heinrich, Michael in Locascio, Alex: An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital, Monthley Review Press, London, 2012.
Kliman, Andrew: The Failure of Capitalist Production, Pluto Press, London, 2012.
Marx, Karl: Kapital I, prev. Stane Krašovec idr., Cankarjeva založba, Ljubljana, 1961.
Marx, Karl: Kapital II, prev. Stane Krašovec idr., Cankarjeva založba, Ljubljana, 1967.
Marx, Karl: Kapital III, prev. Ivan Lavrač, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1973.

Nosilec seminarja: Sašo Furlan
Začetek: sreda, 28. 11. 2012, ob 20. uri, v knjižnici Mirovnega inštituta (Metelkova 6)
Prijave: info@delavske-studije.si

 

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!