Bralni seminar – Na poti v družbo znanja 2: Človeški kapital in nova teorija rasti

V prvem semestru seminarja (februar–april 2012) smo začeli s polemiko o socialističnem računu oziroma o možnostih in morebitnih prednostih centralnega planiranja pred prostim trgom. V tej polemiki je, vsaj sprva in začasno, zmagala socialistična stran, zato so se liberalci, med katerimi je najpomembnejši Hayek, umaknili na teren epistemologije in svoje nasprotovanje centralnemu planiranju utemeljevali s samo naravo znanja, ki naj bi bilo že po definiciji razpršeno, fragmentirano in subjektivno ter kot takšno nedostopno centralnemu planiranju. Če to apliciramo nazaj na ekonomijo oziroma če kot ključen ekonomski vir in osrednjo družbeno kapitalsko naložbo postavimo ravno znanje, to retroaktivno relativizira zmago zagovornikov centralnega planiranja – centralno planiranje? morda, a ne v kompleksni in tehnološko napredni družbi znanja.

V drugem semestru se bomo ukvarjali s teorijo človeškega kapitala in z novo teorijo rasti, tj. z dvema sodobnima teoretskima projektoma, ki podrobneje razčlenita in pojasnita vlogo znanja v družbi znanja na dveh ravneh – na ravni usposobljenosti in kreativnosti delovne sile (človeški kapital) in ravni produktivnosti tehnologije kot upredmetenja družbenega znanja (nova teorija rasti). Ti teoriji dajeta podlago aktualnim evropskim raziskovalnim in visokošolskim reformam, zato je njuno poznavanje pogoj kritične refleksije in boja za drugačno znanost in univerzo.

Nadaljevali bomo s teorijo človeškega kapitala iz 60. let, s katero se koncept znanja in neoliberalna epistemologija – ob hkratni inflaciji teorij o postindustrijski, postmoderni, informacijski in drugih družbah – vrneta na teren ekonomije in začneta učinkovati kot politično normativna. Znanje v teorijah človeškega kapitala predstavlja tisto, kar omogoča in določa produktivnost variabilnega kapitala in te teorije močno vplivajo na reforme in urejanje izobraževalnih sistemov po svetu.

Seminar bo vsak torek ob 20. uri v knjižnici MI (Metelkova 6, pritličje). Mentor bo Primož Krašovec. Začnemo 6. 11. z uvodnim predavanjem, za katerega še ni treba prebrati ničesar. Seminar bo trajal do 30. 1. 2013.

Edini pogoj za udeležbo je prebrana literatura. Ob prvem obisku prosimo, da mentorju sporočite svoj e-naslov, ki ga bo dodal na seznam prejemnikov literature, ki jo boste obiskovalci seminarja prejemali sproti v e-formatu. Prijave zbiramo na info@delavske-studije.si.

Nosilcec seminarja: Primož Krašovec
Začetek: v torek 6.11.2012 ob 20.00 v knjižnici Mirovnega inštituta, Metelkova 6.
Več:  http://mismouniverza.org/
Prijave: info@delavske-studije.si

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!