Bralni seminar – Nova Klasa

V krožku bomo ponovno osvetlili nekatere problematike, ki smo jih načeli že pri obravnavi samoupravljanja, a tokrat z malce drugačnega gledišča. Glavno vprašanje bo zadevalo nova razredna razmerja, kakršna se vzpostavljajo v socialističnih, samoupravnih in podobnih družbenih ureditvah, katerih cilj je odprava razrednih nasprotij. Pri tem bomo obravnavali predvsem formiranje novega vladajočega razreda, a ne izolirano, temveč stalno v kontekstu celovitih razrednih transformacij. Naslov se sicer navezuje na Đilasovo znano razpravo, a je tematika širša in predvsem ne zajema moralističnega ocenjevanja partijskih veljakov.

S takšno zastavitvijo bi se dotaknili tudi tematik vladanja, gospodarjenja in upravljanja oziroma s tem povezanega določanja razredov. V nasprotju s številnimi teorijami, ki v ospredje razredne analize postavljajo delitev glede na prihodke, bi se tu bolj osredotočili na organizacijo delovnega procesa in tehnično-politični ustroj produkcije oziroma celoten sistem delitve dela. Ob tem bi načeli tudi razpravo o razrednem formiranju skozi prizmo industrializacije oziroma klasično materialistično vprašanje determiniranosti razrednih odnosov in s tem nujnosti neke oblike vladajočega med njimi glede na stopnjo produktivnosti.

Literatura:

Đilas, Milovan. Nova klasa. Zagreb: Feniks knjiga, 2010.
Machajski, Jan Waclaw. State Socialism. Dostopno tukaj: (prim. delni fra. prevod: Makhaiski, Jan Waclav. Le socialisme des intellectuels. Pariz: Les Editions de Paris-Max Chaleil, 2001).
Kolenc, Janez. »Uvodna študija«. Delavska opozicija. Ur. Tomaž Mastnak. Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS; Univerzitetna konferenca ZSMS, 1984. 7-90.
Maximov, Grigori Petrovich. Bolshevism: Promises and Reality. Chicago: Fireside Printing Co., 1935.
Bavčar, Igor, Srečo Kirn in Bojan Korsika. Kapital + delo v SFRJ. Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS; Univerzitetna konferenca ZSMS, 1985.
Bavčar, Igor. »Predgovor«. Mauke, Michael. Marxova in Engelsova teorija razredov. Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS; Univerzitetna konferenca ZSMS, 1982. 7–11.
Bernik, Ivan. Dominacija in konsenz v socialistični družbi. Ljubljana: FDV, 1992.
Goldthorpe, John. The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies. Oxford: Clarendon Press, 1992.
Lebowitz, Michael. The Contradictions of »Real Socialism«. New York: Monthly Review Press, 2012.
Galbraith, John Kenneth. The New Industrial State. Boston: Houghton Mifflin Co., 1967.

Nosilec seminarja: Tim Dobovšek
Začetek:torek, 19. 2. 2013, ob 18.uri, v knjižnici Mirovnega inštituta (Metelkova 6)
Prijave: info@delavske-studije.si

 NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!