O Enciklopediji delavskih študij

Enciklopedija delavskih študij (EDŠ) je dolgoročni interdisciplinarni projekt, ki ga IDŠ pričenja izvajati v letu 2020/21. Gre za poskus vzpostavitve relativno obsežne in vsebinsko heterogene spletne enciklopedije v slovenskem jeziku, ki bo služila kot zanesljivo izobraževalno sredstvo tako v kontekstu IDŠ-jevih lastnih pedagoških in raziskovalnih dejavnosti kot tudi v širšem kontekstu formalnega in neformalnega izobraževanja.

Projekt EDŠ sistematizira pomemben del ukvarjanja z marksističnimi ter drugimi ekonomskimi, sociološkimi, politološkimi in zgodovinskimi tematikami, ki so bile v preteklosti srž IDŠ-jevih letnikov predavanj, prvomajskih šol in bralnih seminarjev. A razpon enciklopedije vsebinsko ni določen vnaprej, kar pomeni, da projekt ni izvzet priložnostnim širitvam onkraj družboslovnih in humanističnih okvirov, znotraj katerih se je inštitut tradicionalno nahajal. Rečeno drugače, projekt EDŠ ostaja zvest duhu Marxa in Engelsa, ki iz svojih materialističnih nazorov nista izključevala naukov naravoslovja.

Prispevki EDŠ lahko med drugim pokrivajo teorije, koncepte, argumente, avtorje, miselne tokove, politična gibanja, historične dogodke in institucije. Vsi tipi prispevkov morajo biti napisani v skladu s kriteriji, ki jih je določil programski odbor IDŠ. Prvič, odražati morajo interpretativno oz. faktično natančnost ter dobro seznanjenost z relevantno primarno in sekundarno literaturo, ki mora biti ustrezno citirana oz. navedena znotraj prispevka. Drugič, biti morajo izčrpni vsaj do te mere, da pokrijejo vse, kar je pri danem predmetu obravnave najbolj bistveno ali markantno. Tretjič, ne smejo vsebovati osebnih vrednotenj ali apropriacij obravnavanih vsebin, ki so sicer zaželjene pri drugih dejavnostih IDŠ-ja. In četrtič, vsebina prispevkov mora biti koncizno in jasno predstavljena, brez konceptualnih ali faktičnih tavanj in poetičnih dvoumnosti. Upoštevanje teh kriterijev ohranja pedagoško vrednost enciklopedičnih prispevkov in zagotavlja kakovostne uvode v raznovrstne vsebine, ki so primerni tako za univerzitetne študente kot tudi za laično bralstvo.

EDŠ je kolektivni projekt, ki želi povezati osebe z različnimi zanimanji in kompetencami. Pisanje prispevkov za EDŠ ni omejeno na kolektiv programskega odbora IDŠ, temveč je odprto za vse, ki bi želeli prispevati k skupni gradnji enciklopedije.

Za več informacij o EDŠ pišite na naslov: enciklopedija@delavske-studije.si

Prvi prispevki bodo izdani spomladi 2021.