/events /biopolitika

Ana Cergol Paradiž: Evgenika na Slovenskem

Na predavanju bo Ana Cergol Paradiž predstavila zgodovino »slovenskega primera« evgenike, vede o metodah za doseganje »dobrega« potomstva, ki je v nekaterih državah motivirala uvedbo prisilnih sterilizacij t. i. »manjvrednih« ljudi. Osvetlila bo diskriminacijske obravnave nekaterih družbenih skupin, hkrati pa tudi opozorila na načine razumevanja narodne in rasne identitete ter delovanja (biopolitičnih) vzvodov oblasti. Osrednja tematika predavanja bo zlasti evgenični diskurz med obema svetovnima vojnama, ko so tovrstne psevdoznanstvene teorije in politike doživljale razcvet.

Ob kronološkem pregledu uveljavljanja evgenike v globalnem prostoru bo posebej predstavila »slovenski primer« evgenike, o katerem je v splošni javnosti malo znanega. Avtorica bo opisala načine institucionalizacije in širitve evgenike v našem prostoru in razčlenila družbene vzroke, ki so sploh omogočali njeno uveljavitev. Poskušala bo odgovoriti na vprašanje, kako so slovenski avtorji in avtorice, med katerimi so bili nekateri vidni predstavniki takratnega slovenskega znanstvenega sveta, prav s pomočjo zrcalne podobe »evgenično Drugih« gradili lastno identiteto oziroma identiteto lastnega naroda. Analizo bo avtorica sklenila z orisom zatona te psevdoznanstvene teorije v svoji prvotni različici. Na koncu nas bo nagovorila še z razmislekom, da nekatera vprašanja, ki jih v zadnjih desetletjih odpira znanstveni razvoj, niso tako drugačna od tistih, ki jih je nekoč odpirala »stara« evgenika. Tudi morebitni genski inženiring na pragu 21. stoletja odpira temeljna etična vprašanja, ki bi zahtevala celostno pozornost tako naravoslovnih znanosti kot humanistike.

Ana Cergol Paradiž je doktorica zgodovine in profesorica na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Od decembra 2010 je članica delovne skupine History of Race and Eugenics na Oxford Brookes University. Je avtorica več znanstvenih člankov in soavtorica razstave 1914 − Položaj žensk na predvečer vojne. Leta 2015 je pri založbi Sophia izdala znanstveno monografijo Evgenika na Slovenskem, sinteza knjige pa je izšla tudi v angleškem prevodu v monografiji The History of East-Central European Eugenics, 1900-1945: Sources and Commentaries (ur. Marius Turda) pri založbi Bloomsbury Publishing Plc.

Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku. Moderirala ga bo Nesa Vrečer, članica programskega odbora IDŠ. Dogodek bo predvajan preko YouTube kanala.