/events /intelektualci

Rastko Močnik: Intelektualci, inteligenca in partija

V prevladujoči ideologiji še zmerom straši predstava o junaškem intelektualcu, ki da govori resnico – predvsem »oblasti«. Stereotip pripisuje intelektualcem dvojni privilegij: da so blizu resnici in oblasti. Prevedeno v teorijo to pomeni: intelektualci postavljajo merilo »resničnosti« za vladajočo ideologijo ter s tem ohranjajo in obnavljajo odnose nadrejenosti in podrejenosti. Ali preprosto rečeno: intelektualci so ideologi vladajočega razreda. Tako sta mislila pisca Nemške ideologije. Marx je pozneje vprašanje teoretsko preoblikoval: »… odnos političnih in literarnih zastopnikov nekega razreda do razreda, ki ga zastopajo […] je to, da v duhu ne morejo prek pregraj, prek katerih ne more [pripadnik tega razreda] v svojem praktičnem življenju, da jih torej v teoriji žene k tistim nalogam in rešitvam, h katerim žene v praksi [pripadnika razreda] materialni interes in družbeni položaj«. V predavanju si bomo postavili tole vprašanje: Ali ima razred, ki podira pregraje razredne družbe, svoje »politične in literarne zastopnike«? Če jih trenutno nima, kako naj si jih ustvari?

Predavanje bo potekalo ob 19:00 v Participativni ljubljanski avtonomni coni (PLAC). Posnetek predavanja bo pozneje objavljen na IDŠjevem YouTube kanalu. Dogodek je organiziran v sodelovanju s Transform Europe.