/events /letnik-predavanj-2023-planska-gospodarstva

Gal Krizmanič: Planiranje kapitalizma

Po drugi svetovni vojni so evropske države gospodarsko planiranje sprejele kot očitno, celo nujno nalogo. Obseg takratnega državnega planiranja se zdi iz perspektive današnje prevlade neoliberalizma presenetljiv. Takratne vlade zahodne Evrope so tovrstno politiko uporabile z namenom, da bi svoj prostotržni gospodarski model okrepile, ga razvile, in seveda ne, da bi ga nadomestile. Pomembno pa je razlikovati med planskimi politikami sovjetskega bloka in planiranjem v ne-socialističnih državah. Predavanje bo na primeru Francije začrtalo vzporednice med povojnim planiranjem gospodarskega razvoja in reševanjem izzivov danes, v prvi vrsti primerjavo s sodobnimi okoljskimi politikami.

Predavanje bo potekalo v četrtek ob 18:30 v prostorih Participativne ljubljanske avtonomne cone (PLAC). Predavanje bo snemano - za objavo posnetka predavanja sledite IDŠjevemu YouTube kanalu (https://www.youtube.com/c/institutzadelavskestudije).