/events

Obrati kapitala: agencijsko zaposlovanje in uvoz filipinske delovne sile

Slovenija se bo kmalu pridružila številnim drugim članicam EU, ki se poslužujejo množičnega uvažanja filipinskih delavcev in delavk preko zaposlitvenih agencij. Čeprav predstavniki delodajalcev prikazujejo obrat k Filipinom le kot priložnost za zapolnjevanje »kadrovskih primanjkljajev«, načrtovani uvoz Filipincev prej predstavlja poseganje kapitala po novih sredstvih za discipliniranje in presežno izkoriščanje dela. Agencijsko delo je namreč tesno prepleteno z globalno delitvijo dela in odnosom med centralnimi in perifernimi kapitalističnimi družbenimi formacijami. Delodajalcem v državah centra omogoča nižanje stroškov zaposlovanja z uvažanjem periferne, nizkokvalificirane delovne sile, ki razpolaga z okrnjenimi sredstvi in možnostmi za upor proti despotizmu kapitala. Čeprav naj bi bili agencijski delavci in delavke »formalno svobodni«, tako kot standardno zaposleni delavci in delavke, sta njihovo delo in ekonomski položaj nemalokrat podobna suženjskemu. Agencijsko delo zato pogosto nastopa kot oblika nesvobodnega mezdnega dela.

V luči aktivnih prizadevanj Golobove vlade po krepitvi agencijskega zaposlovanja v Sloveniji, Inštitut za delavske študije vabi na okroglo mizo o problemu agencijskega dela in izkoriščanja filipinske delovne sile, ki bo potekala v ponedeljek, 15. aprila, ob 18:00 v prostorih Participativne ljubljanske avtonomne cone (PLAC). Okrogla miza bo posvečena agencijskemu delu nasploh (kaj je, kako deluje posredništvo v procesu zaposlovanja, kakšne so tipične zlorabe agencijskih delavcev), obstoječim primerom izkoriščanja in zlorabe agencijskega dela v Sloveniji ter agencijskemu delu Filipincev v evropskem kontekstu. Sodelovali bodo Maja Breznik (Mirovni Inštitut), Goran Lukič (Delavska svetovalnica) in Andraž Mali (CEDRA). Moderiral bo Arne Kušej (Inštitut za delavske študije).