Študijski seminar – Evropske (dez)integracije

Študijski seminar – Evropske (dez)integracije

Nosilca in izvajalca: Boštjan Remic in Blaž Gselman
Prijave in informacije: blaz.gselman@yahoo.com
Termin: izbrani torki ob 20.00 (od. 12. novembra do konca aprila)
Lokacija: Hiša Layer (Tomšičeva 32, Kranj)

Po spomladanski splošni obravnavi neoliberalizma bo jesenski semester posvečen kritiki procesa evrointegracij. Gre za logično nadaljevanje tematike, saj je v nasprotju z anglosaškim svetom, kamor so neoliberalne politike odločno vkorakale, neoliberalizem – posledica notranjih protislovij kapitalističnega produkcijskega načina – na celinsko Evropo mogel zaradi moči organiziranega delavstva vstopiti le skozi zadnja vrata: zakrinkan v »evropske integracije«.

Od vsega začetka, torej od ustanovitve Evropske skupnosti za premog in jeklo v letu 1951, je bil proces ekonomske in politične integracije evropskih držav namenjen zajezitvi moči delavstva in ustvarjanju čim ugodnejših razmer za akumulacijo kapitala. Vpliv industrialcev na evropsko povezovanje je v času neoliberalnega obrata zamenjal vpliv finančnega kapitala. Ob opustitvi keynesovskih politik ter liberalizaciji in privatizaciji mnogih javnih storitev je niz mednarodnih pogodb skrojil institucionalno podobo Evropske unije in predvsem območja evra, ki se v zdajšnji krizi kapitalizma kaže kot uničujoča predvsem za države evropske periferije.

Podoba Evropske unije kot branika civilizacijskih idealov se je sesula v prah. Obljubljena konvergenca je postala divergenca med državami centra in periferije, ki je posledica neenake produktivnosti dela, monetarne homogenosti in odsotnosti skupnega fiskalnega mehanizma recikliranja plačilno-bilančnih neravnovesij. Ob disfunkcionalnem političnem in tehnokratskem upravljanju se kot možni alternativi kažeta le progresivna institucionalna preobrazba ali prevlada dezintegrativnih teženj.

V seminarju bomo obravnavali heterodoksna kritična besedila, ki segajo onkraj ideološke naracije o povezani Evropi in vulgarnih interpretacij krize, ki jih ponuja prevladujoča ekonomska veda. Avtorji, ki jih bomo obravnavali, političnih in gospodarskih antagonizmov na stari celini ne razumejo kot v trenutni krizi povzročenih disfunkcionalnosti, ampak kot strukturne zakonitosti kapitalizma in iz njih izpeljane neogibne posledice. Takšna analiza bo razkrila mogoče alternative neoliberalni konstituciji Evropske unije in območja evra, tako na evropski kot na nacionalni ravni.

Seminar bo potekal ob izbranih torkih v hiši Layer na Tomšičevi 32 v Kranju z začetkom ob 20. uri. Uvodno srečanje bo 12. novembra. Za naslednja srečanja bo literatura poslana po e-pošti.

Seminar bo potekal s podporo hiše Layer, Inštituta za delavske študije in v okviru programa 17. letnika Delavsko-punkerske univerze, ki nosi naslov Socializem.