Tag Archives: mednarodni odnosi

Feed Subscription

Benno Teschke: Marksizem in mednarodna historična sociologija: nomotetične teorije in izziv historizma

Teschke

/posnetek na željo predavatelja ni javno objavljen/ Marksizem se je v področje teorije mednarodnih odnosov usidral z zasledovanjem dveh vprašanj: kako zapolniti odsotnost mednarodnih odnosov v Marxovi in Engelsovi lastni teoriji zgodovine in, obratno, kako vključiti sociologijo in zgodovino v ... Preberi več »

Ana Podvršič: Integracija postsocialističnih držav v EU ter odnos med lokalno/nacionalno in globalno dinamiko

Podvršič

V predavanju bomo pod drobnogled vzeli analitični perspektivi, ki sta med kritičnimi analizami razvoja kapitalizma v post-socialističnih državah srednje in vzhodne Evrope ter njihove integracije v EU vodilni. Glavni fokus našega kritičnega soočenja z neogramscijansko šolo in svetovno-sistemske teorijo bo ... Preberi več »