Tag Archives: Samoupravljanje

Feed Subscription

Rastko Močnik: Razpad Jugoslavije in obnova kapitalizma v Sloveniji

Rastko Močnik

Jugoslovansko socialistično gibanje je zaslužno za tri velike zgodovinske dosežke: odpravilo je kapitalistično izkoriščanje v Jugoslaviji, pretrgalo polkolonialno odvisnost predvojne Jugoslavije od velesil in pomagalo narodom tretjega sveta v boju proti imperializmu. Rastko Močnik bo predaval o tem, kako je ... Preberi več »

Boris Kidrič – Peter (10.4.1912 – 11.4.1953)

boris_kidrič

Boris Kidrič, komunist, politični voditelj in mislec ter partizan, med soborci poznan pod imenom Peter. Rojen 10. aprila 1912 na Dunaju in umrl, za posledicami levkemije, enainštirideset let in dan pozneje, 11. aprila 1953 v Beogradu. Živel je torej kratko, a ... Preberi več »

Darko Suvin: Self-management in the SFRY & the Lessons of Plebeian Self-Government

suvin

Darko Suvin – Samoupravljanje v SFRJ in nauki o plebejski samovladi Darko Suvin je v zadnjih letih temeljito analiziral dosežke jugoslovanskega samoupravljanja, tj. dvig splošne blaginje, prenos odločanja k delavskim (ali plebejskim) razredom in prispevek k boju proti imperializmu. Zelo ... Preberi več »

Catherine Samary – Od protislovij realsocializma do delavske politične ekonomije Pridobitve Jugoslavije

samary

“V nasprotju z večino pristopov, ki na “realsocializem” gledajo kot na partikularen sistem, sem trdil […], da moramo nanj gledati kot na dejanski pojav, ki je vseboval več produkcijskih razmerij, t.j. da je ključno prepoznati obstoj spodbijane reprodukcije dveh različnih ... Preberi več »

Goran Musić – Srbija in Slovenija v osemdesetih letih: pogled od spodaj

Music

Nacionalistična mobilizacija in vojni spopadi iz devetdesetih let mečejo dolgo senco dvoma na pretekla desetletja jugoslovanskih družbenih ved in zgodovinopisja. To pogosto privede do »pokopavanja« kakršnegakoli spomina na družbena gibanja in iniciative, ki štrlijo iz kalupa projiciranega toka neizbežnih dogodkov, ... Preberi več »

Marko Kržan – Uspehi in neuspehi jugoslovanskega samoupravljanja

Kržan

Teza tega predavanja je, da je bila samoupravna socialistična ureditev v Jugoslaviji družbeno in ekonomsko uspešna, ker ji je uspelo: 1. Odpraviti kapitalistično izkoriščanje in radikalno zmanjšati druge vrste izkoriščanja in neenakosti. 2. Zmanjšati razvojne razlike med republikami in pokrajinami. ... Preberi več »