Tag Archives: teorije države

Feed Subscription

Benno Teschke: Marksizem in mednarodna historična sociologija: nomotetične teorije in izziv historizma

Teschke

/posnetek na željo predavatelja ni javno objavljen/ Marksizem se je v področje teorije mednarodnih odnosov usidral z zasledovanjem dveh vprašanj: kako zapolniti odsotnost mednarodnih odnosov v Marxovi in Engelsovi lastni teoriji zgodovine in, obratno, kako vključiti sociologijo in zgodovino v ... Preberi več »

Colin Barker: O državi

Barker

Prosili so me, da predavam o marksizmu in državi ter da se znotraj te splošne teme posvetim razpravi med Ralphom Milibandom in Nikosom Pulancasom iz sedemdesetih let 20. stoletja. Glede na to, da se nekatere od njunih idej danes zopet ... Preberi več »

John Kannankulam: Konkurenčni hegemonski projekti v trenutni evropski krizi in vprašanje demokracije: vrnitev avtoritarnega etatizma?

John Kannankulam

/posnetek ni na voljo/ Sledili bomo vprašanju katera specifična razmerja sil – če se opremo na slaven pojem marksističnega grško-francoskega teoretika države Nikosa Pulancasa – naj prepoznamo v okviru avtoritarnih neoliberalnih Evropskih kriznih programov kot sta »Ekonomsko upravljanje« in »Fiskalni ... Preberi več »

Heide Gerstenberger: Kapitalistična državna oblast

Gerstenberger

Prve kapitalistične države so bile buržoazne države, ki so se konstituirale v teku buržoaznih revolucij. Revolucionarji so se zoprestavili privatnemu lastništvu pravne ter vojaške oblasti in od takrat naj bi ta oblast pripadala državi. Marksisti zagovarjajo tezo, da moramo ta ... Preberi več »

Zdravko Kobe: Težave z občim. Heglova teorija države in njeni problemi

Kobe

Ena od ključnih potez Heglove politične teorije je vpeljava razmika med civilno družbo kot sfero posebnega in državo kot mestom, kjer posamezniki živijo obče življenje. Ta afirmacija države, proti kateri se levica in desnica nenavadno hitro povežeta v načelno koalicijo, ... Preberi več »