Tag Archives: Tibor Rutar

Feed Subscription

The Class Structure of Fascism (Gluckstein, Rutar, Nikčević)

Marxists as well as (liberal and critical) sociologists usually explain fascism as purely the ideology and movement of the so-called “middle class”, i.e. the class of white-collar workers, state employees, small shopkeepers and petty entrepreneurs. Gramsci and Trotsky both referred ... Preberi več »

Tibor Rutar: Zreli Marx o državi – med zarotništvom in kritiko politične ekonomije

V predavanju bomo predstavili teorijo države, ki jo Marx nakaže po letu 1848, torej po Nemški ideologiji in Komunističnem manifestu, kjer še ostaja zavezan instrumentalizmu, po katerem država nima nikakršne avtonomije in je le orodje v rokah vladajočega razreda. V ... Preberi več »

On the Marxian Theory of Class (O’Kane, Rutar)

The last chapter of the third volume of Marx’s Capital bears a promising title: ‘Classes’. Marx opens this chapter by listing ‘the three great classes of a modern society based upon the capitalist mode of production’: wage-labourers, capitalists and land-owners. ... Preberi več »

Tibor Rutar – Komunizem brez Marxa: proti Negriju, Graeberju in Badiouju

Predavanje bo razdeljeno na tri dele. Začeli bomo s predstavitvijo najbolj priljubljenega arhetipa kritike kapitalizma na radikalni levici, ki jo verjetno najpopolneje utelešata Negri in Hardt. To je kritika, ki v kapitalizmu ne vidi kapitalizma, temveč nekakšno neofevdalno rentno gospodarstvo, ... Preberi več »

Tibor Rutar – Združenje svobodnih ljudi proti kapitalistični tiraniji stvari

Zgodovina t. i. »realno obstoječih socializmov« iz prejšnjega stoletja – predvsem tistih, v katerih delovanja kapitalističnih zakonov akumulacije in alokacije surovin niso zanikali niti režimski ideologi – nas streznitveno opozarja, da si moramo ponovno prilastiti Marxovo ločnico med kapitalizmom in ... Preberi več »