Teppo Eskelinen – Kapitalizem in ekološka kriza

Teppo Eskelinen – Kapitalizem in ekološka kriza

Inštitut za delavske študije vabi na izredno predavanje iz tematskega ciklusa »Socializem«, ki bo v sredo, 5. februarja 2014, ob 19.30 v Trubarjevi hiši literature na Stritarjevi ulici 7.

Teppo Eskelinen bo v predavanju obravnaval trenutno ekološko krizo v kontekstu kapitalizma. V ta namen bo analiziral dve strategiji za reševanje ekološki težav: prvič, “nematerialni obrat”, kjer se gospodarstvo usmerja v storitve in inovacije; in drugič, “zelene investicije” za zmanjševanje ogljikovih izpustov.

Predavatelj bo pokazal, da sta strategiji nezadostni, ker ne analizirata logike kapitalizma. Ker kapitalizem lahko raste zgolj prek stalne širitve kapitalističnih razmerij, nas analiza pripelje do zaključka, da “nematerialni obrat” povzroči zgolj še večjo širitev teh razmerij. Glede tega lahko črpamo iz stoletje starih uvidov Roze Luxemburg o logiki kapitalistične širitve in preučimo, v kakšni meri so ekološka in kulturna področja analogna kolonijam iz njenega časa. V nadaljevanju bo Eskelinen pokazal, kako ekološke investicije na številne načine vplivajo na razmerje delo-kapital.

Zaključek predavanja bo nakazal, za kakšne ekološke strategije si lahko prizadevamo, če pravilno razumemo naravo kapitalizma ter dihotomijo uporabne in menjalne vrednosti.

Teppo Eskelinen je filozof in družboslovec, specializiran za področje politične ekonomije in teorije pravičnosti. Doslej je objavil devet avtorskih, soavtorskih in uredniških del s področja globalne pravičnosti, globalizacije, razvoja, ekonomije in demokracije ter filozofije ekonomije. Aktiven je na politični levici in v civilni družbi. Kot govorec je nastopil na večih javnih prireditvah in seminarjih, ki so jih pripravile organizacije civilne družbe na Finskem in v tujini. Trenutno je direktor manjšega političnega možganskega trusta Vasemmistofoorumi (Forum levice).

Comments are closed.