Viljem Merhar: Finančni kapital – finančna oligarhija

Viljem Merhar: Finančni kapital – finančna oligarhija

Z razvojem blagovnega gospodarstva se povečujejo trgi blaga, delovne sile, denarja in kapitala. Takšen razvoj trgov blagovnega gospodarstva zahteva ločitev med denarnim, produkcijskim in blagovnim kapitalom v krožnem toku družbenega kapitala v katerem prihaja do začasnega sproščanja denarnih sredstev, ki jih pri posameznih gospodarskih subjektih ni mogoče uporabljati kot kapital. Prav ta sredstva družbenega varčevanja gospodarskih subjektov spodbujajo razvoj trga denarja in kapitala v institucijah finančnega sistema – borzah in bankah. Z njihovim posredovanjem se povezuje združevanje trgovskega in bančnega kapitala s produkcijskim kapitalom v finančni kapital, ki ga špekulativno upravlja finančna oligarhija, torej krivec za sedanjo družbeno-ekonomsko krizo.

Dr. Viljem Merhar je zaslužni profesor Ekonomske fakultete v Ljubljani, kjer je bil nosilec predmeta “Politična ekonomija”.

Comments are closed.