Volilna pravica žensk v Jugoslaviji (11.8.1945)

Volilna pravica žensk v Jugoslaviji (11.8.1945)

Proces revolucionarne družbene spremembe je bil skupaj z narodnoosvobodilnim bojem prežet s številnimi drugimi naprednimi spremembami, ki so zakoreninile podobo socialistične Jugoslavije kot družbeno transformativnega in emancipatornega projekta.

Pomemben korak k enakopravni in solidarni družbi je bila tudi uzakonitev volilne pravice žensk, za katero so se ženske borile že pred, izborile pa so si jo med drugo svetovno vojno. Splošna volilna pravica je bila uveljavljena že od leta 1942, saj je narodnoosvobodilno gibanje v letih 1942-1944 nekajkrat pripravilo volitve, na katerih so imele ženske prvič pravico voliti, pravno-formalno pa se je uzakonila 11. avgusta 1945. Ta pravica ni bila samoumevna; ženske v Švici in Lihtenštajnu so si jo na primer izborile šele leta 1971 oziroma 1984, medtem ko je v Savdski Arabiji še vedno ni.

Z izbojevanjem pravice do enakopravne udeležbe na političnem področju pa boj za enakopravnost žensk ni zaključen. Ženske so opozarjale na strukturno vez med kapitalizmom in patriarhatom ter problematizirale dvojno obremenjenost žensk tako v gospodinjstvu kot na delovnem mestu. S svojim delovanjem so si izborile številne spremembe, ki pa so z restavracijo kapitalizma zopet nazadovale. Boj za osvoboditev žensk in vseh drugih podrejenih družbenih skupin zato ni zaključen proces in ne more potekati ločeno od prizadevanj za osvoboditev družbe kot celote.

Comments are closed.