Werner Bonefeld: Kriza, svobodno gospodarstvo in močna država – o ordoliberalizmu

Predavanje bo obravnavalo funkcijo in vlogo države v nemškem ordoliberalizmu. Ordoliberalizem je upravičeno prepoznan kot teoretski temelj strukture Evropske monetarne unije. Odigral je ključno vlogo pri rekonstrukciji politične ekonomije Vzhodne Nemčije v petdesetih letih 20. stoletja. NemškI ordoliberalizem svobodno gospodarstvo dojema kot izrazito politično prakso, ki se s kolektivnimi zahtevami po socialni varnosti spopada s spodbujanjem podjetniške družbe. Ordoliberalizem se množični demokraciji zoperstavlja s stališčem o liberalni enotnosti države in argumentom za spremembo demokracije v sredstvo liberalnega vladanja. Liberalno državo tako pojmuje kot močno državo, ki ne poklekne pred demokratičnimi zahtevami. Pri ordoliberalizmu svobodno gospodarstvo in močna država spadata skupaj. V tem razmerju je država moč sistema svobode. Ordoliberalizem je v bistvu znanost liberalnega vladanja.

Werner Bonefeld je profesor na Univerzi v Yorku, v Veliki Britaniji. Je avtor knjige Critical Theory and the Critique of Political Economy (Bloomsbury, 2014), sourednik (z Michaelom Heinrichom) zbornika Kapital und Kritik (VSA, 2011) in (z Johnom Hollowayom) zbornika Austerity and Revolt (Duke University Press, 2014). Letos bo pri založbi Akaar Press izšla tudi njegova knjiga Notes from Tomorrow. S svojim delom je prispeval k ustanovitvi šole »Open Marxism«.

Comments are closed.