Založba Sophia

Založba Sophia je založba s koreninami v Marksističnem centru in Znanstvenopublicističnem središču, izdaja temeljno kritično literaturo s področij družboslovja in humanistike, od leta 2013 tudi revijo Borec in esejistično-leposlovno zbirko Previharimo viharje.