Zdravko Kobe: Težave z občim. Heglova teorija države in njeni problemi

Ena od ključnih potez Heglove politične teorije je vpeljava razmika med civilno družbo kot sfero posebnega in državo kot mestom, kjer posamezniki živijo obče življenje. Ta afirmacija države, proti kateri se levica in desnica nenavadno hitro povežeta v načelno koalicijo, pa ni brez svojih težav. Posebno namreč ni zgolj ekonomija in civilna družba tudi po Heglu ni brez nekega občega. Zato se zastavi vprašanje, kaj od občega sploh še ostane državi, toliko bolj v sodobnih družbenih okoliščinah. Ali nam predmarksistični filozof danes sploh še lahko kaj pove?

dr. Zdravko Kobe je profesor za nemško klasično filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Comments are closed.