/events

Letnik predavanj 2024: Intelektualci

KDAJ: vsako sredo ob 19:00, začenši z 27. marcem

KJE: Participativna ljubljanska avtonomna cona (PLAC)

Družbena delitev dela med intelektualno in materialno produkcijo, med delom možganov in delom rok predstavlja eno izmed najzgodnejših in najtrajnejših hierarhičnih delitev v zgodovini razrednih družb. Ta vztraja tudi v kapitalističnem produkcijskem načinu, kjer je sicer doživela močne preobrazbe, zlasti zaradi tendence po proletarizaciji intelektualne produkcije, ki je vodila do delnega razčaranja intelekta in do posledičnega prepoznanja nekaterih intelektualnih del kot del med drugimi deli. Intelektualna produkcija prav tako ni ušla drugim družbenoekonomskim procesom – kvantifikaciji, mehanizaciji in specializaciji –, ki so v splošnem zaznamovali preobrazbo dela pod kapitalizmom. Kljub tem spremembam, intelektualno delo znotraj kapitalizma ohranja privilegiran status v odnosu do fizičnega (ali zgolj “tehničnega”) dela in je še naprej zvezano z elitnimi institucijami ideološke nadstavbe, kar poraja vprašanja o delovanju posebnega sloja “intelektualcev” v razredni strukturi.

Čeprav sloj intelektualcev ni nujno vezan na en sam razred, se ga najpogosteje povezuje z razredno pozicijo malomeščanstva, ki v kulturnih, ideoloških in znanstvenih institucijah išče svojske načine vzpenjanja po družbeni lestvici prek akumulacije kulturnega, simbolnega in socialnega kapitala. Kljub vzvišeni drži, ki izhaja iz navidezne izvzetosti tovrstnega povzpetništva iz vulgarnih ekonomskih prizadevanj povprečnega delavstva in buržoazije, intelektualni sloj vseeno ostaja vpet tako v delovanje kapitalizma kot tudi v materialno in ideološko vrenje razrednega boja. Kot so prepoznali številni marksistični misleci, so intelektualci tudi aktiven element pri razvoju razredne zavesti oziroma pri ohranjanju obstoječe razredne hegemonije.

Za boljše razumevanje delovanja intelektualcev v kapitalističnem sistemu in njihove vloge v političnih projektih, vključno z grajenjem in rušenjem socializma, IDŠ letos pripravlja letnik predavanj o problemu intelektualcev, ki spremlja in pesti marksistično tradicijo že od njenih prvih artikulacij v delih Marxa in Engelsa. Predavanja bodo načeloma potekala vsako sredo ob 19:00 v prostorih Participativne ljubljanske avtonomne cone (PLAC) na Linhartovi cesti 43. Prvo predavanje bo potekalo že v sredo 27. 3. 2024.

Predavanja so organizirana s pomočjo finančnih sredstev, ki jih je prispeval Transform Europe.

Maričić, Ovnik, Rogelj: Za omiko, za Glasbo, za narodovo izobrazbo! Anahronizmi in protislovja glasbene stroke

Toni Prug: Leftist Intellectuals and Technology

Isidora Grubački: Interwar Yugoslav Feminisms - Continuities and Transformations

Una Blagojević: Intellectuals in Yugoslav Socialism - Critique and Philosophy

Nejc Kralj: Politika močvirja - oportunizem v 2. internacionali

Marko Zajc: Slovenski intelektualci kot ustvarjalci diskurza jugoslovanske krize v osemdesetih letih

Gorazd Kovačič: Intelektualci v primežu razredne razslojenosti in raznolikosti akademskih kultur

Uvodnik: Kaj storiti z izobraženci?