/events /biopolitika

Sandro Mezzadra: Življenje, delo in boji v postpandemičnem kapitalizmu

Predavanje se bo začelo s hitrim pregledom ukrepov, ki so jih sprejele vlade različnih delov sveta za obvladovanje pandemije Covid-19. Razpravljalo se bo o vprašanju javnega zdravja in o organizaciji gospodarskih dejavnosti, predvsem s poudarkom na tako imenovanih "ključnih sektorjih". V drugem delu predavanja bom predstavil najpomembnejše trende, ki so značilni za razvoj kapitalizma v sedanji konjunkturi in napovedujejo postpandemični kapitalizem. Pri tem se bom osredotočil na reprodukcijo in spremembe biopolitike tudi z ozirom na migracije. Pogovor se bo zaključil z analizo nastajajočih oblik dela in socialnih bojev.

Sandro Mezzadra je profesor politične filozofije na Univerzi v Bologni, član mednarodnega uredništva Časopisa za kritiko znanosti (Journal for the Critique of Science) ter avtor številnih knjig in člankov, med njimi Border as Method (2013), ki je na voljo tudi v slovenskem prevodu.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. Moderiral ga bo Nejc Kralj, član programskega odbora IDŠ. Dogodek bo predvajan preko YouTube kanala.