Some ALT text

Cikel: Biopolitika

Med letoma 1974 in 1976 je Michel Foucault vpeljal pojem biopolitike, s katerim je skušal zajeti novo tehniko oblasti, ki se je v Evropi pojavila na prelomu med 18. in 19. stoletjem. Za razliko od anatomopolitike, ki stremi k disciplini teles in njihovih gibov, biopolitika meri in upravlja s populac...

Some ALT text

Panagiotis Sotiris: O možnosti demokratične biopolitike

Pandemija COVID-19 je v središče zanimanja postavila številna vprašanja povezana s področjem biopolitike, ne le v teoretičnem smislu, temveč tudi v navezavi do vladnih politik in ukrepov, ki so ponazorjeni v različnih strategijah zapiranja. Cilj moje predstavitve je nakazati možnost alternativne dem...

Some ALT text

Ana Cergol Paradiž: Evgenika na Slovenskem

Na predavanju bo Ana Cergol Paradiž predstavila zgodovino »slovenskega primera« evgenike, vede o metodah za doseganje »dobrega« potomstva, ki je v nekaterih državah motivirala uvedbo prisilnih sterilizacij t. i. »manjvrednih« ljudi. Osvetlila bo diskriminacijske obravnave nekaterih družbenih skupin,...

Some ALT text

Michael Roberts: Politična ekonomija pandemije

Ob prehajanju v leto 2021 ne kaže kot da se stopnja pandemične okuženosti ustavlja ali upočasnjuje. Bolnišnice na severni polobli so pod pritiskom in gospodarska aktivnost upada. Stopnja zaposlenosti je še vedno nizka in realni dohodki bodo predvidoma padli, zlasti za nižje plačane razrede, medtem k...

Some ALT text

Klemen Ploštajner in Matej Križanec: Stanovanjska politika

Z Jazbinškovim zakonom se je do leta 1994 v Sloveniji “stanovanjsko vprašanje” rešilo, kot bi rekel Engels iz svojega “O stanovanjskem vprašanju”, na način kot ga v jedru rešuje buržoazni ali malomeščanski socializem; vsak delavec je postal lastnik svojega stanovanja. V državah, kjer je večina stano...

Some ALT text

Svit Komel: Kuli akumulacija – biopolitika v kolonialnem kapitalizmu

V jedru letošnjega cikla je vprašanje o možnosti vzporednega branja Foucaultove in Marxove teorije. Po uvodni, splošnejši primerjavi se bo predavanje osredotočilo na preplet dveh ključnih pojmov: biopolitike in prvotne akumulacije. Kot je zapisal Foucault: »Bio-oblast je bila neobhodno potreben elem...