/events /letnik-predavanj-2023-planska-gospodarstva

Lev Kreft: Jugoslovanska kulturna politika in planiranje

V petem predavanju se dotikamo zgodovine planiranje kulturniškega področja. Tokrat se nam bo pridružil Lev Kreft - filozof in bivši redni profesor na oddelku za filozofiji -, ki bo predaval o jugoslovanski kulturni politiki in planiranju. Opis predavanja:

"Jugoslovanska kulturna politika je imela tri stebre:

Planski proces v samoupravnih interesnih skupnostih je potekal v okvirih strokovnih in politično-ekonomskih okvirih, ki so jih predlagale federalne in republiške izvršne oblasti. Na tej osnovi so SIS zbirale predloge programov in finančnih načrtov kulturnih ustanov, zavodov in kulturnih akcij, jih objavile v obliki osnutka in sprožile javno razpravo, med katero je potekalo tudi usklajevanje med SISi in teritorialno enoto (v Ljubljani MOL) kot nosilko usklajevanja, na koncu pa je odločala skupščina SIS, v kateri so se v procesu menjave dela usklajevali uporabniki in izvajalci v ustreznih dveh zborih. Malo kasneje kot redno programsko poslovanje so bila prenesena na SISe tudi investicijska sredstva, ki so v Ljubljani konkretno omogočila začetek prvih večjih investicij v kulturi po drugi svetovni vojni (Jakopičeva galerija, nove stavbe knjižnic Bežigrad in Vič-Rudnik, še posebej pa seveda KDIC, za katerega je pobudo dala Ljubljanska kulturna skupnost)."

Se vidimo ob 18:30 na PLACU!