/events /intelektualci

Nejc Kralj: Politika močvirja - oportunizem v 2. internacionali

»Po skupni zmagi nam bodo morda ponudili nekaj sedežev v novi vladi, a vedno v manjšini. Tu leži največja nevarnost« zapiše Friedrich Engels leta 1894 v pismu italijanskemu tovarišu. Pet let pozneje Alexandre Millerand kot prvi socialist sprejme mesto ministra za trgovino v francoski meščanski vladi ter znotraj Druge internacionale povzroči spor o kolaboraciji socialnih demokratov s kapitalističnimi vladami. Čeprav tedaj voditelji Druge internacionale dejanje Milleranda obsodijo, že leta 1914 skorajda vse socialdemokratske stranke aktivno sodelujejo s svojimi vladami v do tedaj največji moriji evropskega proletariata, prvi svetovni vojni. Sočasno se odvija tudi spopad v marksistični teoriji. Leta 1899 Eduard Bernstein objavi delo Predpostavke socializma in naloge socialne demokracije, v katerem napade nekatere temeljne marksistične teze in poda teoretsko osnovo reformističnim težnjam znotraj tedanjega socialdemokratskega gibanja. Niti teoretski niti praktični vidik tovrstnega oportunizma pa se nista pojavila po naključju. Oba sta tesno povezana z vzponom novega izobraženskega srednjega razreda, ki je v evropskih družbah pričel počasi izpodrivati staro malomeščanstvo in igral pomembno vlogo znotraj samih socialdemokratskih strank.

Predavanje se bo posvetilo nastanku oportunističnih teženj v socialni demokraciji Druge internacionale v obdobju pred prvo svetovno vojno. Pogledali si bomo tako njihov teoretski vidik, ki nastane kot poskus revizije marksizma, kot tudi praktični vidik vsakdanje politične realnosti evropskih socialdemokratskih strank, ki so se bile primorane soočati s tisočerimi protislovji kapitalistične družbe na prelomu stoletja. Poudarek bo predvsem na vlogi intelektualcev, ki so v tedanjem socialističnem gibanju nastopali kot glavni teoretiki in kot politični voditelji. To “novo malomeščanstvo” je postalo pomembna družbena skupina, katere status je tako ortodoksni kot revizionistični marksizem tistega časa obravnaval kot eno izmed pomembnejših teoretskih problematik.

Predavanje bo potekalo ob 19:00 v Participativni ljubljanski avtonomni coni (PLAC). Posnetek predavanja bo pozneje objavljen na IDŠjevem YouTube kanalu. Dogodek je organiziran v sodelovanju s Transform Europe.