/events /letnik-predavanj-2023-planska-gospodarstva

Uroš Mikanovič: Planiranje metropole - arhitekturne ideologije med drugo in tretjo internacionalo

V četrtek ob 18:30 v participativni ljubljanski avtonomni coni (PLAC) nadaljujemo s četrtim predavanjem v letniku o planskih gospodarstvih. Tokrat bo predaval Uroš Mikanovič, raziskovalec na fakulteti za arhitekturo in član programskega odbora IDŠ, ki bo predstavil koncept planiranja na področju modernistične arhitekture. Opisa predavanja:

Področje zidave je v prvi tretjini dvajsetega stoletja bilo privilegirano področje planskih ideologij. Neproduktivnost podedovane geografije predindustrijskega in špekulativnega mesta, koncentracija primanjkljaja delavskih bivališč, temu odgovarjajoča politična, moralna in higienska nepokorščina proletariata ter tehnološka zaostalost gradbene industrije kapitalističnemu razvoju predstavljajo meje, ki jih ne more enostavno spontano preseči. Avantgarde modernističnega gibanja razdelajo arhitekturne in urbanistične programe, ki na obči ravni razrešujejo te probleme ter jih ponudijo industrialcem in lokalnim upravam. Na predavanju bo predstavljena epizoda socialdemokratskega upravljanja mest v obdobju Weimarske Nemčije in Rdečega Dunaja, ko razreševanje protislovij kapitalističnega mesta prvič postane poseben cilj organiziranega delavskega gibanja. Ogledali si bomo razvoj in zaključek poskusov integracije urbanističnega in gospodarskega planiranja v pogojih lokalno omejenih političnih uspehov nemške in avstrijske socialdemokracije; poskusov, ki so še danes mitološka referenca levičarskih programov stanovanjske preskrbe.