/events

Letnik predavanj 2022: Kitajska

Ljudska republika Kitajska je v zadnjih letih postala vse bolj priljubljena tema teoretskih, političnih in novinarskih razprav na levici. Na splošno sta k temu prispevala predvsem dva dejavnika. Po eni strani ima Kitajska izjemno zanimivo revolucionarno zgodovino, ki zajema socialistično gibanje med letoma 1966 in 1974, torej čas velike proletarske kulturne revolucije. Šlo je za obdobje, v katerem naj bi revolucionarjem uspelo odpraviti kapitalistične ter tradicionalne elemente kitajske družbe in vzpostaviti novo socialistično vlado. Dogodek je navdihnil tudi druga mednarodna gibanja, kot so množični protesti in Mao-Dada gibanja v Zahodni Nemčiji, Italiji in Franciji ter urbana gverilska gibanja v Latinski Ameriki. Po drugi strani pa je tema Kitajske vse bolj priljubljena zaradi sodobne geopolitične vloge Kitajske. Preprosto povedano: Kitajska je postala nova svetovna velesila. Uspešno gradi mednarodno mrežo, znano kot Nova svilna pot, ima najštevilčnejše oborožene sile na svetu, ki so tudi dobro opremljene, je vodilna pri razvoju številnih pomembnih tehnologij, vključno z umetno inteligenco, lasti si ogromno število velikih podjetij in je edino večje gospodarstvo na svetu, ki je v letu 2020 beležilo pozitivno gospodarsko rast. Nenazadnje je trenutna pandemija pokazala tudi moč njenega centraliziranega državnega aparata, ki se je uspešno spopadal tako s koronavirusom kot tudi z njegovimi socialno-ekonomskimi posledicami.

A kljub rasti relevantnosti Kitajske na globalni ravni in njene zmeraj večje prisotnosti v medijih ter splošnem javnem diskurzu, ki vključuje vse od zgodovinskih premislekov o kulturnih revoluciji in reformah iz osemdesetih let do aktualnih vprašanj mednarodnih odnosov, kitajske partije in vloge manjšin kot so Ujguri, debate o Kitajski pogosto porajajo kopico nasprotujočih si stališč in nejasnosti okoli ključnih vprašanj. Zato Inštitut za delavske študije letos pripravlja serijo predavanj na temo Kitajske, ki bo pokrival ključne institucije, osebe, dogodke in vprašanja moderne oz. sodobne Kitajske.

Letnik predavanj bo potekal vsak četrtek ob 19:00 v prostorih NOVA POŠTA, začenši s 3. 3. 2022. O posamičnih predavanjih bomo obveščali sproti na naši spletni strani ter na naših Facebook, Twitter in Instagram profilih. Vsa predavanja se bodo prenašala v živo na našem YouTube kanalu (https://www.youtube.com/c/institutzadelavskestudije).

Rastko Močnik: Kitajska v svetovnem sistemu

Marko Kržan: Kitajska in sodobni imperializem

Aleksandar Matković: LINGLONG – China, EU & Serbia, seen through the lens of a single factory

Maja Veselič: Kitajska in njeni muslimani v 21. stoletju

Kjeld Erik Brødsgaard: Party Politics and Governance in China

Jernej Meden: Snovanje kitajskih ekonomskih reform 1978–1989

Martina Bofulin: Sodobna Kitajska in migracije – od izvorne do ciljne države

Jana S. Rošker: He Zhen in dekolonizacija feminizma

Božidar Kolar: Medijske reprezentacije Kitajske in tehnologija kritičnega branja